Moms:
Valuta:

Sök produkt:
GDPR-Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in och varför?
Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.
Information som du lämnar till oss
• När du skapar en profil på Digicom.nu. Namn, adress, email och telefonnummer
• När du genomför ett köp. Information om din betalning.
• När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst och serviceärenden
Information vi samlar om dig:
• Aktivitet på digicom.nu (cookies)
Varför och hur länge vi behandlar din information
För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.
Syftet med behandlingen -Rättslig grund för behandlingen-Hur länge sparar vi uppgifterna?
Din profil på digicom.nu samt historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden-Samtycke-Tills du väljer att ta bort din profil

För att administrera ditt köp och leverera varor-Nödvändigt på grund av avtal-3 år (+ leveranstiden)

Utföra och hantera serviceärende-Nödvändigt på grund av avtal-3 år

Kommunikation med kundservice-Berättigat intresse-3 år

Bokföring av transaktioner-Rättslig skyldighet-7 år

Marknadsföring och annonsering
Vi gör ingen riktad marknadsföring direkt till dig som kund.


Vilka vi delar din information med

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den
• Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan logga in på din profil på digicom.nu och själv se vad vi lagrat under dina kundsidor.
• Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
• Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan logga in på din profil på Digicom.nu och själv radera ditt konto med tillhörande uppgifter. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
• Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
• Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Säkerhet kring din information

Digicom.nu sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Digicom.nu vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.


Barn

Våra tjänster riktar sig inte till barn under 15 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 15 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på support@digicom.nu så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.


Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Digicom.nu använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter.


Kontaktuppgifter

Digicom.nu, org.nr. 560523-6214, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på support@digicom.nu
Copyright © 1998-2019 Digital Communication Ekshrad   |   E-post: info@digicom.nu   |   Tel / Fax: 0563-422 71 Produktion: balenciaga borsa
Michael Kors Tassen Väska Michael Kors Michael Kors Väskor Celine Väska Oakley solglasögon Balenciaga Sac Celine Sac Sac Balenciaga Balenciaga Borse Borse Balenciaga Michael Kors Schweiz MCM Taschen